Jan 22, 2014

Emma Watson was interviewed in LA, to promote Darren Aronofsky’s Noah

เอ็มม่า วัตสัน ถูกสัมภาษณ์ที่แอลเอค่ะ เพื่อที่จะโปรโมทภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเธอ 'โนอาห์'