Jan 25, 2014

Emma Watson shopping a new luxury apartment in NYC

• Emma Watson viewed properties in a brand new condominium building where prices range from $4-15 million.
• เอ็มม่า วัตสันกำลังหาอพาร์ตเม้นท์ใหม่ค่ะ ที่กรุงนิวยอร์ก ซึ่งมีราคา ประมาณ 4-15 ล้านดอลลาร์(คูณประมาณ 30 แล้วจะได้ค่าเงินไทย -.,-)